1
Всяка година шофьорите стриктно подновяват своята застраховка гражданска отговорност, но за мнозина разходите са оправдани единствено заради задължителния характер на полицата. Познаването на продукта в детайли със сигурност има своите предимства, особено заради неговата обществена значимост.

Коментари

Кой е оценил положигелно тази публикация