1
Холдингът е лидер в екологичното строителство, което оптимизира употребата на материали, енергия и суровини.

Коментари

Кой е оценил положигелно тази публикация