Saitovete.net - Предимства на щорите Ден и Нощ http://saitovete.net/statii/predimstva-na-shtorite-den-i-nosht-/ Технологията на работа на тези щори говори за названието им. Самите щори са наречени така заради ефекта, който се получава при използването им. Ден и нощ щорите се състоят от текстилни платна от ленти, чиято прозрачност е различна. Тези щори най-често работят с руло механизъм. Когато ги „навиваме“, лентите са редуват. Така можем да постигнем положение на „полу-сянка“, изцяло затъмнено помещение или изцяло осветено. Mon, 04 Dec 2017 12:21:27 UTC en