Saitovete.net - Фирма Строително предприемачески холдинг пусна в експлоатация пречиствателната станция за отпадни води в Пазарджик http://saitovete.net/news/firma-stroitelno-predpriemacheski-holding-pusna-v-eksploataciya-prechistvatelnata-stanciya-za-otpadni-vodi-v-pazardjik/ Проектът на пречиствателната станция за третиране на отпадъчните води от Пазарджик беше одобрен от Европейската комисия през 2001 г, а строителството започна през месец април 2005 г. Възложител е Министерство на околната среда и водите. „Строителството приключи в срок – до края на август, съгласно договора и допълнителните споразумения към него”, заяви Румен Митов, директор на Строително предприемачески холдинг. Mon, 04 Dec 2017 10:34:29 UTC en